(1)
Engür, A. İhsan; Engür, S.; Eser, S.; Eser, H. Öğretmen dayanıklılığına Dair görüşler: COVID-19 Pandemi dönemine Dair Bir değerlendirme. ULEDER 2023, 3, 1428-1450.