(1)
Öztaş Tanrıkulu, M.; Topal, F.; Ergeneipek, N.; Apat, M. Öğretmenlerin öğretim liderliğine yönelik görüşlerinin Belirlenmesi. ULEDER 2023, 3, 1493-1513.