(1)
Arkadaş, D.; Arkadaş, B. .; Keskin, Y.; Oymak, A. Küreselleşmenin eğitim politikalarına Etkine yönelik öğretmen görüşleri. ULEDER 2023, 3, 1390-1410.