(1)
Gökkaya, N.; Yavuzalp, M.; Güney, S.; Bozkurt, A. Okullarda Akran zorbalığına yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. ULEDER 2023, 3, 1584-1601.