Özdemir, R., Aslan, G., Özdemir, B., & Demir, M. S. . (2023). Sosyal bilgiler dersinde öykü tabanlı öğrenme yaklaşımının uygulanmasına ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri . Ulusal Eğitim Dergisi, 3(2), 594–608. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/219