Türker, Y., Sari, A., Söğüt, H., & Oğuz, T. (2023). Ortaokul öğrencilerinin yeni nesil sorulara ve matematik dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(2), 469–484. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/222