Budak, D., & İflazoğlu Saban, A. (2023). Akıl ve zekâ oyunları ile ilgili bilimsel araştırmaların incelenmesi . Ulusal Eğitim Dergisi, 3(5), 890–904. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/268