Yeşilkuş, A. (2023). Ortaöğretim Öğrencilerin Taşımalı Eğitime İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi: Adana İli Karaisalı İlçesi Örneği. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(7), 1023–1034. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/269