Özakca, A. ., Duran, Ömür, Akyol, E. ., & Yılmaz, A. N. (2023). İş sağlığı ve güvenliği konusunda öğretmenlerin farkındalıklarının değerlendirilmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(9), 1451–1469. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/299