Engür, A. İhsan, Engür, S., Eser, S., & Eser, H. (2023). Öğretmen dayanıklılığına dair görüşler: COVID-19 pandemi dönemine dair bir değerlendirme. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(9), 1428–1450. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/319