Öztaş Tanrıkulu, M., Topal, F., Ergeneipek, N., & Apat, M. (2023). Öğretmenlerin öğretim liderliğine yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(9), 1493–1513. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/321