Arkadaş, D., Arkadaş, B. ., Keskin, Y., & Oymak, A. (2023). Küreselleşmenin eğitim politikalarına etkine yönelik öğretmen görüşleri . Ulusal Eğitim Dergisi, 3(9), 1390–1410. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/324