Coşkun, E., Demirbay Coşkun, M., Özdemir, A. K. ., & Gökçedağ, O. (2023). Öğretmenlerde iş motivasyonunu düşüren nedenlere yönelik öğretmen görüşleri . Ulusal Eğitim Dergisi, 3(9), 1411–1426. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/327