Erzurum, Y., Demir, A. ., Yıldız, F. ., & Gezer, E. (2023). eTwinning proje uygulamaları konusundaki öğretmen görüşleri . Ulusal Eğitim Dergisi, 3(9), 1564–1583. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/338