Coşgun Pancar, M., Kamer, N. ., Altay, M. Y., & Coşkun Kınalı, S. . (2023). Öğretmenlerinin sosyal adalet algıları eğitim sistemlerinde eşitsizliklerle mücadelede öğretmenlerin rolü . Ulusal Eğitim Dergisi, 3(9), 1621–1634. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/344