Gökkaya, N., Yavuzalp, M., Güney, S., & Bozkurt, A. (2023). Okullarda akran zorbalığına yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi . Ulusal Eğitim Dergisi, 3(9), 1584–1601. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/350