Pehlivan, E., Gedik, İlker, Çetin, C., & Yıldırım, Çağcıl. (2023). Web 2.0 araçlarının eğitim ortamlarında kullanılması ile ilgili öğretmenlerin görüşleri. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(9), 1602–1620. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/352