Fırat, M. K., Erten, A., Ödemiş, Şengül, & Yaşar, A. (2024). Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik okul yöneticilerinin görüşleri . Ulusal Eğitim Dergisi, 4(1), 93–110. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/422