Yurdakul, İfaket, Kaya, P. ., Gökoğlan , A. ., & Altay, H. (2024). Eğitimde yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri . Ulusal Eğitim Dergisi, 4(1), 147–164. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/426