Kaş, Betül, ve Ersin Çopur. 2023. “Uzaktan eğitim sürecinin öğrenci Akademik başarıları Ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi”. Ulusal Eğitim Dergisi 3 (1):17-29. https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/167.