Özdemir, Ramazan, Gülda Aslan, Bülent Özdemir, ve Mehmet Salih Demir. 2023. “Sosyal Bilgiler Dersinde öykü Tabanlı öğrenme yaklaşımının uygulanmasına ilişkin öğrenci Ve öğretmen görüşleri”. Ulusal Eğitim Dergisi 3 (2):594-608. https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/219.