İncetaş, Fatih, ve Özlem Kaf. 2022. “Covid-19 salgın sürecinin öğrencilerin Akademik Ve Sosyal davranışlarına yansımalarıyla Ilgili öğretmen görüşleri”. Ulusal Eğitim Dergisi 2 (1):156-75. https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/29.