Özakca, Abdullah, Ömür Duran, Erdal Akyol, ve Ayşe Nur Yılmaz. 2023. “İş sağlığı Ve güvenliği Konusunda öğretmenlerin farkındalıklarının değerlendirilmesi”. Ulusal Eğitim Dergisi 3 (9):1451-69. https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/299.