Öztaş Tanrıkulu, Melek, Feyyaz Topal, Neslihan Ergeneipek, ve Mustafa Apat. 2023. “Öğretmenlerin öğretim liderliğine yönelik görüşlerinin Belirlenmesi”. Ulusal Eğitim Dergisi 3 (9):1493-1513. https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/321.