Arkadaş, Davut, Bahar Arkadaş, Yasemin Keskin, ve Abdullah Oymak. 2023. “Küreselleşmenin eğitim politikalarına Etkine yönelik öğretmen görüşleri”. Ulusal Eğitim Dergisi 3 (9):1390-1410. https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/324.