Coşkun, Emrah, Merve Demirbay Coşkun, Ahmet Kürşat Özdemir, ve Onur Gökçedağ. 2023. “Öğretmenlerde Iş Motivasyonunu düşüren Nedenlere yönelik öğretmen görüşleri”. Ulusal Eğitim Dergisi 3 (9):1411-26. https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/327.