Erzurum, Yıldız, Aslı Demir, Fatih Yıldız, ve Ekrem Gezer. 2023. “ETwinning Proje Uygulamaları Konusundaki öğretmen görüşleri”. Ulusal Eğitim Dergisi 3 (9):1564-83. https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/338.