Gökkaya, Nurullah, Murat Yavuzalp, Sanem Güney, ve Ayşegül Bozkurt. 2023. “Okullarda Akran zorbalığına yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi”. Ulusal Eğitim Dergisi 3 (9):1584-1601. https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/350.