Pehlivan, Esma, İlker Gedik, Cennet Çetin, ve Çağcıl Yıldırım. 2023. “Web 2.0 araçlarının eğitim ortamlarında kullanılması Ile Ilgili öğretmenlerin görüşleri”. Ulusal Eğitim Dergisi 3 (9):1602-20. https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/352.