Yıldız, B. ve Taşkaya, S. M. (2021) “Şiir yazma teknikleri ile uygulama önerileri”, Ulusal Eğitim Dergisi, 1(24 Kasım Öğretmenler Günü Özel Sayısı), ss. 80–106. Erişim adresi: https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/15 (Erişim: 9 Aralık 2023).