Kaş, B. ve Çopur, E. (2023) “Uzaktan eğitim sürecinin öğrenci akademik başarıları ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi ”, Ulusal Eğitim Dergisi, 3(1), ss. 17–29. Erişim adresi: https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/167 (Erişim: 18 Haziran 2024).