Çalışkan, R. (2023) “Pandemi döneminde uzaktan eğitim sürecinde ingilizce öğretmenlerinin yaşadığı sorunlar”, Ulusal Eğitim Dergisi, 3(2), ss. 361–373. Erişim adresi: https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/199 (Erişim: 21 Şubat 2024).