Ramazan, O. . ve Tok, G. (2023) “Okul öncesi eğitim alan 60-72 aylık çocukların yaratıcılık düzeyleri ile annelerinin ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi”, Ulusal Eğitim Dergisi, 3(2), ss. 404–416. Erişim adresi: https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/202 (Erişim: 10 Aralık 2023).