Özdemir, R., Aslan, G., Özdemir, B. ve Demir, M. S. . (2023) “Sosyal bilgiler dersinde öykü tabanlı öğrenme yaklaşımının uygulanmasına ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri ”, Ulusal Eğitim Dergisi, 3(2), ss. 594–608. Erişim adresi: https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/219 (Erişim: 10 Aralık 2023).