Türker, Y., Sari, A., Söğüt, H. ve Oğuz, T. (2023) “Ortaokul öğrencilerinin yeni nesil sorulara ve matematik dersine yönelik tutumlarının incelenmesi”, Ulusal Eğitim Dergisi, 3(2), ss. 469–484. Erişim adresi: https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/222 (Erişim: 18 Haziran 2024).