Budak, D. ve İflazoğlu Saban, A. (2023) “Akıl ve zekâ oyunları ile ilgili bilimsel araştırmaların incelenmesi ”, Ulusal Eğitim Dergisi, 3(5), ss. 890–904. Erişim adresi: https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/268 (Erişim: 27 Mayıs 2024).