Yeşilkuş, A. (2023) “Ortaöğretim Öğrencilerin Taşımalı Eğitime İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi: Adana İli Karaisalı İlçesi Örneği”, Ulusal Eğitim Dergisi, 3(7), ss. 1023–1034. Erişim adresi: https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/269 (Erişim: 23 Eylül 2023).