Çakır, M. (2023) “Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarının Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”, Ulusal Eğitim Dergisi, 3(7), ss. 1049–1067. Erişim adresi: https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/285 (Erişim: 23 Eylül 2023).