İncetaş, F. ve Kaf, Özlem (2022) “Covid-19 salgın sürecinin öğrencilerin akademik ve sosyal davranışlarına yansımalarıyla ilgili öğretmen görüşleri”, Ulusal Eğitim Dergisi, 2(1), ss. 156–175. Erişim adresi: https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/29 (Erişim: 13 Nisan 2024).