Diktaş Yerli, G. (2023) “Göç Olgusunun Eğitime Yansımaları ”, Ulusal Eğitim Dergisi, 3(7), ss. 1068–1079. Erişim adresi: https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/296 (Erişim: 23 Eylül 2023).