Özakca, A. ., Duran, Ömür, Akyol, E. . ve Yılmaz, A. N. (2023) “İş sağlığı ve güvenliği konusunda öğretmenlerin farkındalıklarının değerlendirilmesi”, Ulusal Eğitim Dergisi, 3(9), ss. 1451–1469. Erişim adresi: https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/299 (Erişim: 10 Aralık 2023).