Gürler, S., Arslan, C., Çapraz, V. . ve Gürbüz, E. (2023) “Okul-aile iş birliğinin geliştirilmesine yönelik okul müdürlerinin görüşleri”, Ulusal Eğitim Dergisi, 3(9), ss. 1470–1492. Erişim adresi: https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/306 (Erişim: 10 Aralık 2023).