Engür, A. İhsan, Engür, S., Eser, S. ve Eser, H. (2023) “Öğretmen dayanıklılığına dair görüşler: COVID-19 pandemi dönemine dair bir değerlendirme”, Ulusal Eğitim Dergisi, 3(9), ss. 1428–1450. Erişim adresi: https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/319 (Erişim: 5 Aralık 2023).