Öztaş Tanrıkulu, M., Topal, F., Ergeneipek, N. ve Apat, M. (2023) “Öğretmenlerin öğretim liderliğine yönelik görüşlerinin belirlenmesi”, Ulusal Eğitim Dergisi, 3(9), ss. 1493–1513. Erişim adresi: https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/321 (Erişim: 18 Haziran 2024).