Arkadaş, D., Arkadaş, B. ., Keskin, Y. ve Oymak, A. (2023) “Küreselleşmenin eğitim politikalarına etkine yönelik öğretmen görüşleri ”, Ulusal Eğitim Dergisi, 3(9), ss. 1390–1410. Erişim adresi: https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/324 (Erişim: 21 Şubat 2024).