Coşkun, E., Demirbay Coşkun, M., Özdemir, A. K. . ve Gökçedağ, O. (2023) “Öğretmenlerde iş motivasyonunu düşüren nedenlere yönelik öğretmen görüşleri ”, Ulusal Eğitim Dergisi, 3(9), ss. 1411–1426. Erişim adresi: https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/327 (Erişim: 9 Aralık 2023).