Erzurum, Y., Demir, A. ., Yıldız, F. . ve Gezer, E. (2023) “eTwinning proje uygulamaları konusundaki öğretmen görüşleri ”, Ulusal Eğitim Dergisi, 3(9), ss. 1564–1583. Erişim adresi: https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/338 (Erişim: 18 Haziran 2024).