Coşgun Pancar, M., Kamer, N. ., Altay, M. Y. ve Coşkun Kınalı, S. . (2023) “Öğretmenlerinin sosyal adalet algıları eğitim sistemlerinde eşitsizliklerle mücadelede öğretmenlerin rolü ”, Ulusal Eğitim Dergisi, 3(9), ss. 1621–1634. Erişim adresi: https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/344 (Erişim: 10 Aralık 2023).