Gökkaya, N., Yavuzalp, M., Güney, S. ve Bozkurt, A. (2023) “Okullarda akran zorbalığına yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi ”, Ulusal Eğitim Dergisi, 3(9), ss. 1584–1601. Erişim adresi: https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/350 (Erişim: 18 Haziran 2024).