Pehlivan, E., Gedik, İlker, Çetin, C. ve Yıldırım, Çağcıl (2023) “Web 2.0 araçlarının eğitim ortamlarında kullanılması ile ilgili öğretmenlerin görüşleri”, Ulusal Eğitim Dergisi, 3(9), ss. 1602–1620. Erişim adresi: https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/352 (Erişim: 5 Aralık 2023).